údaje o spoločnosti

Obchodné meno: GREENBEAUTY s. r. o.
Sídlo: Lermontovova 911/3, 811 05, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 53936388
DIČ: 2121534162
DIČ DPH: Nie je platcom DPH
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vl. číslo: 154212/B.

Bankové spojenie:
Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK5611000000002941113022
SWIFT: TATRSKBX

Telefónne číslo: +421 944 080 611
e-mail: shop@greenbeauty.sk

Korešpondenčná adresa:
GREENBEAUTY s. r. o., Lermontovova 911/3, 811 05, Bratislava, Slovenská republika

Shopping Cart